شکایات

 

برای انتقادات و شکایات  و ارتباط مستقیم  با مدیریت از راه  های ارتباطی زیر استفاده کنید :

 

 

تلفن:

 

021-77136733

 

021-77136732

 

 

 

آدرس ایمیل:

www.davamco.21@gmail.com